Direct door naar een van onze specifieke sites:

www.drogeogenbehandeling.nl
www.optometriepraktijk.nl
Marc en Sammy tafel
Wij zijn wet BIG geregistreerd. U kunt de paramedische registratie vinden onder AGB zorgverleners code: 44000016, praktijknummer 44050007 en op het Kwaliteitsregister paramedici: 99908059987
(*16 betekent de 16e optometrist in Nederland geregistreerd. 7 betekent de 7e optometriepraktijk in Nederland)
Wij zijn lid van de OVN Wij zijn lid van de EAOO
image image
Marc Notenboom Optometrist Boptom

Marc Notenboom Eigenaar, Optometrist wet BIG & Droge Ogen Specialist

Wij proberen ons als familiebedrijf te onderscheiden van de optiekketens in Maarssen en Utrecht door persoonlijke service en ervaren oogzorg.

Marc & Sammy runnen het bedrijf als echtpaar samen. Er is tevens een medisch diagnostische optometriepraktijk gevestigd in het pand. Wij hebben als doel goede en hoogwaardig oogzorg en exclusieve brilmode te bieden.De klant is in modieus opzicht en op het gebied van de oogzorg in goede handen. Ons bedrijf is aangesloten bij de ziektekostenverzekeringen

Indien nodig of gewenst wordt er ook een fundusfoto en een OCT 3D laserscan gemaakt van de binnenkant van het oog met de bloedvaten en zenuwen. Ook wordt de oogdruk gemeten. Aanvullend worden uitgebreide optometrische onderzoeken verricht.
Samiyeh Eigenaar Opticien 2 bijgesneden

Samiyeh Broomand Eigenaar/ Opticien Ing.

U wordt bij ons alleen door hoogopgeleide specialisten onderzocht. Bij elke meting wordt er naar de gezondheid van het voorste oogsegment gekeken.

Manon Verlinden Optometrist wet BIG & Droge Ogen Specialist

Onze optometriepraktijk heeft een speciaal “droge ogen” spreekuur. Op dit spreekuur behandelen wij vooral niet-functionerende meiboom kliertjes en ontsteking van de ooglidrand. U kunt onze OVN registratie hier vinden. Typ postcode bijvoorbeeld postcode 3600.
De link naar onze optometrie pagina: www.optometriepraktijk.nl. Voor een bezoek aan de oogarts bent u gauw 350 euro aan eigen risico kwijt terwijl wij een goede eerste oogheelkundige screening kunnen doen waardoor dit bezoek vaak overbodig is.

Wij onderscheiden ons door kennis, kunde en de nieuwste onderzoeksapparatuur.

Voor een modeadvies of glasadvies kunt u terecht bij Richelle van Buiten. Zij is gediplomeerd en ervaren opticien en tevens glasspecialiste. Voor een oogmeting door een vakkundige expert kunt u met Richelle een afspraak maken.

Feriba Houtveen - Orthopthiste

Feriba Houtveen – Gediplomeerde orthoptist en droge-ogenspecialiste

Voor oogmetingen bij jonge kinderen en onderzoek naar scheelzien of problematiek met de oogspiertjes kunt u een afspraak maken bij Feriba. Zij is een ervaren orthoptist. Feriba heeft jaren ervaring voor het opmeten van afwijking in de oogstand. Klachten die passen bij een afwijkende oogstand zijn o.a. vermoeide ogen of dubbelbeelden. Ook voor afspraken omtrent droge ogen en OCT laserscans kunt u bij Feriba terecht.

 Wij hebben als enige in de wijde omgeving een OCT scanner. Deze geavanceerde medische apparatuur maakt het mogelijk om netvlies 3D in beeld te brengen met al zijn weefsellagen. Hierdoor kunnen veel afwijkingen of risicofactoren vroegtijdig worden ontdekt. 

Onze winkel 150m2 en 1400 monturen:

Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie. Dr. Plesmanlaan 156 tm 160, Maarssen. Tel. 0346-556555

Hieronder een interactieve rondleiding door onze winkel. Indien het niet juist wordt weergegeven op uw apparaat is dit een alternatieve link.

Nu voor u een gratis behandeling met ons nieuwe medische apparaat!

Zoals u wellicht is Plesman Optometrie de meest uitgebreide droge ogen praktijk in Nederland. De afgelopen 5 jaar hebben wij een enorme cliëntenkring opgebouwd en doen wij dagelijks droge-ogenbehandelingen. Door een combinatie van complexe onderzoeksmethodes en behandeltechnieken kunnen wij een optimaal resultaat behalen. 

Een van de beschikbare onderzoekstechnieken is het graderen van meibomklierdysfunctie:

Image result for infrared meibom

Een beoordeling met onze geavanceerde interferometer van de vettige traanlaag helpt ons de oorzaak van uw droge-ogenproblematiek op de juiste manier te graderen en te behandelen.

Image result for tear layer interferometry

Of uw probleem nu komt door een beestje, bacterie, laserbehandeling of anatomie… wij zijn in staat om de juiste oorzaak te achterhalen en te behandelen.

Als eerste in Nederland hebben we intense pulsed light (IPL) therapie toegepast voor meibomklierdysfunctie.
Helaas kan in de loop van de tijd de werking van de meibomklieren toch weer verminderen. Om de behandeling voor onze cliënten te kunnen verbeteren, hebben wij het afgelopen jaar in samenwerking met een gerenommeerd medische fabrikant ons eigen IPL apparaat ontwikkeld. 

Wij willen u als vaste klant kennis laten maken met deze verbeterde techniek die uniek is in Nederland en bieden u daarom een speciaal tarief aan.
 
Tijdelijk bieden wij ter introductie een gratis sessie aan bij een behandeling van totaal drie sessies. 
 
Bel ons op 0346-556555 voor een afspraak bij de wet B.I.G. geregistreerde droge-ogenspecialist en optometrist of mail naar plesmanoptiek@gmail.com

Sinds kort is er een intelligente calculator beschikbaar voor onze optometristen om behandeling van verziende kinderen te voorspellen. De therapie kan gekozen worden alsmede de etniciteit, leeftijd en de beginafwijking. Op basis hiervan kunnen wij het ontwikkelen van de progressieve slechtziendheid van jonge mensen voorspellen en met u bespreken.

Vergeet ook niet dat je bij het dragen van een nachtlens geen bril of lenzen overdag meer hoeft te dragen. Het zicht wordt geheel gecorrigeerd.

Voor een afspraak kunt u bellen op 0346-556555

Enkele berekeningen mbt orthokeratologie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kleinzoon van de beroemde schilder Nicolas de Staël von Holstein, Lucas wil grensloze oogmode creëren als praktische kunstobjecten. Zonder beperkingen in materiaalgebruik maakt Lucas de Stael met minutieuze details prachtige brillen van leder, steen, hout en vissenhuid. In zijn atelier in Parijs vervaardigt hij prachtige monturen van onder meer chirurgisch roestvrij staal, bedekt met een dunne laag titanium. Zeer bijzonder en exclusief.

De werkplaats van Lucas de Staël is gevestigd in Parijs, waar hij en zijn team constant experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe producten. Alle creaties zijn ontstaan door conventionele industriële processen steeds anders te benaderen.

De monturen geven een herkenning voor de klant dat geassocieerd wordt met een mooie leren tas of een prachtig houten meubel.

Zijn producten zijn van een uitzonderlijke topkwaliteit die jaren gedragen kunnen worden. De natuurlijke passing en het organische gevoel van de brillen leidt tot een perfecte comfort.

U kunt deze topcollectie in onze winkel komen bewonderen. Voor meer info kunt u bellen op 0346-556555 Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie Maarssen

Algemene Voorwaarden Plesman Optiek

Januari 2010
Vastgesteld door de rechtspersoonlijkheid, Plesman Optiek, gevestigd te Maarssen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd op onze internet site en in te kijken via www.plesmanoptiek.nl
Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Informatie vooraf
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Offertes
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Artikel 8 – Annulering
Artikel 9 – Levertijd
Artikel 10 – Vooruitbetaling
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Klachten
Artikel 18 – Contactlensabonnementen
Artikel 19 – Oogproblemen door het dragen van contactlenzen
Artikel 20 – Complicaties na een droge ogen behandeling
Artikel 21 – Verlies van onderdelen van bril of lenzen
Artikel 22 – Gewenning
Artikel 23 -Sterktegarantie
Artikel 24 – Centratie van brillenglazen

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/ of objectieve metingen van de ogen en/ of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).
Plesman Optiek: De rechtspersoon NOBRU BV met handelsnaam Plesman Optiek die het optiekbedrijf uitoefent.
De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van het optiekbedrijf anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Optiek die tussen Plesman Optiek en de Consument worden gesloten.
Artikel 3 – Informatie vooraf
Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Plesman Optiek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht Plesman Optiek deze informatie te verstrekken.
Artikel 4 – Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Plesman Optiek. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3. Op afgeprijsde artikelen kan geen garantie worden verleend. Ook kunnen deze goederen niet geruild worden.
Artikel 5 – Offertes
1. Alle offertes van Plesman Optiek zijn gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk en vrijblijvend voor de Consument, tenzij uit de offerte anders blijkt.
2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de Consument wordt aanvaard.
3. Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 7:46c en artikel 7:46d van het BW van
toepassing.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Plesman Optiek staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
2. Plesman Optiek staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Consument zonder toestemming van Plesman Optiek herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Plesman Optiek geleverde hebben verricht of laten verrichten.
4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door Plesman Optiek vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan. Voor onafhankelijke refracties worden vijfentwintig euro gerekend.

Artikel 7 – Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. Plesman Optiek zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Ondernemer kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van ondernemer en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
2. Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van ondernemer en/of derden, kan de consument dit schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten.
3. De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van een gebruikelijke vergoeding hierbij te stellen op vijfenveertig euro. Indien de consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd ofafgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan Plesman Optiek te melden.

Artikel 8 – Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de Consument is deze gehouden aan Plesman Optiek die kosten te betalen die Plesman Optiek in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.
Artikel 9 – Levertijd
1. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn voor het correct voldoen aan de overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de Consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de Consument Plesman Optiek schriftelijk of elektronisch in gebreke testellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden.
Gaat Plesman Optiek binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de Consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk of elektronisch schadevergoeding te verlangen en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren.
4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.
5. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.
Artikel 10 – Vooruitbetaling
Plesman Optiek is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.
Artikel 11 – Betaling
1. Het aan Plesman Optiek verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal zeven dagen na ontvangst van de factuur door de Consument. De Consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Indien de Consument in verzuim is, stuurt Plesman Optiek hem een betalingsherinnering, waarin hij de Consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien de Consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Plesman Optiek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. Plesman Optiek behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 12 lid 3 en 4, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. Plesman Optiek is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).
Artikel 13 – Ontbinding en overige rechtsmiddelen
Iedere tekortkoming van Plesman Optiek in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Consument de bevoegdheid om, nadat hij Plesman Optiek de schriftelijk de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW. Ten alle tijde zal de Consument Plesman Optiek de mogelijkheid bieden om de dienst of goederen alsnog naar behoren te leveren.
Artikel 14 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 15 – Opschorting van de betalingsverplichting
De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Plesman Optiek aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of goederen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien. Hieronder vallen niet de optometrische diensten met een paramedisch karakter. 
2. Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd of reeds aanwezige schade een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument. Indien een product reeds beschadigd is kan er niet zonder meer van Plesman Optiek verwacht worden dat de schade succesvol hersteld wordt. Breuk na terugbuigen door Plesman Optiek van een door de consument aangeboden verbogen montuur komt geheel voor risico van de Consument zelf zonder dat dit risico uitdrukkelijk vermeld wordt vooraf door de reparateur.
Artikel 17 – Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Plesman Optiek moeten zijn ingediend en wel schriftelijk binnen dertig dagen. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Plesman Optiek schriftelijk moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen dertig dagen na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. Plesman Optiek dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
3. Gewenning. Indien de Consument aangeeft niet prettig te kijken met de geleverde brillenglazen worden de glazen met gewenningsgarantie onder het merknaam VARILUX, omgewisseld door een door de Consument te bepalen type brillenglazen waarvan de adviesprijs niet hoger ligt dan het voorgaande product en met dezelfde sterkte. Dit dient binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden. Hierna hoeft er door Plesman Optiek geen alternatief meer aangeboden te worden. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde bedrag ivm het feit dat brillenglazen een product op maat zijn. Mocht Plesman Optiek bepalen dat er door een of andere zwaarwegende reden toch gedeeltelijke teruggave van het aankoopbedrag volgt is dit altijd minus het aankoopbedrag van het montuur of de aangeschafte contactlensvloeistoffen.
4. Sterktegarantie. Indien de Consument van mening is dat de sterkte niet correct is dient deze eerst een tweede meting te laten verrichten door een gediplomeerde refractiedeskundige bij Plesman Optiek. Indien Plesman Optiek vervolgens geen afwijking constateert en de Consument nog steeds van mening is dat de refractie niet juist is, dient de Consument de sterkte te laten controleren door een wet B.I.G. geregistreerde optometrist of oogarts. Deze refractie dient ondertekend te zijn door de specialist zelf. Deze externe refractie dient binnen zestig dagen na aanschaf van de glazen overlegd te worden.  Vanwege verschillen in apparatuur en meetafstanden wordt een marge van 0.50 dioptrie verschil in sfeer en cylinder gehanteerd.
5. Centratienauwkeurigheid. Een afwijking van 1 mm verticaal en horizontaal wordt als marge gehanteerd.

Artikel 18 – Contactlensabonnementen
Onder de term contactlensabonnement wordt bedoeld; afbetaling in termijnen. De client krijgt lenzen voor 6 maanden of langer en hoeft hier niet meteen voor te betalen. De client betaalt per maand in termijnen af totdat het hele bedrag is voldaan. Bijvoorbeeld: Een six pack lenzen voor 2 ogen kost 82,50×2=165,- euro. De client krijgt voor 165,- euro aan lenzen mee. Het maandbedrag voor afbetaling is dan 27,50 euro. Na 6 maanden is de 165 euro voldaan en heeft client recht op een nieuwe set. Plesman Optiek & Contactlenzen geeft tevens in deze betaalconstructie contactlensvloeistof gratis aan de klant. Ook wordt er geen 45 euro gerekend voor de 6 maandelijkse contactlenscontrole door onze geregistreerde optometrist/ contactlensspecialist. Dit als extra service tov een niet doorlopende losse aanschaf van een set lenzen. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst stilzwijgend door blijft lopen. Er is een opzegtermijn van 1 maand voor het aflopen van de afbetaalperiode zodat er niet een nieuwe set wordt besteld terwijl de klant niet wenst af te betalen. Indien de klant niet tijdelijk schriftelijk opzegt en er wordt een nieuwe set contactlenzen voor een periode besteld (meestal een periode van 6 maanden), dan dient de klant zorg te dragen voor de afbetaling van de hele set. Deze is immers al voorgefinancierd door Plesman Optiek & Contactlenzen. Indien client eerder opzegt dan 1 maand voor het aflopen van de afbetaling dienen alle resterende afbetalingstermijnen in 1x of maandelijks afgerekend te worden. Het product “contactlensabonnement” wordt aan cliënten aangeboden als extra service. Client komt hierdoor aanmerkelijk goedkoper uit en een verantwoorde vervangingscyclus wordt hiermee gewaarborgd. Dit voorkomt dat client ontstekingen of erger oploopt door te lang dragen van contactlenzen en niet tijdig vervangen.

Artikel 19 – Oogproblemen door het dragen van contactlenzen
Bij complicaties door het dragen van contactlenzen die bij Plesman Optiek & Contactlenzen zijn aangeschaft dient direct en dezelfde dag een afspraak bij een specialist alhier gemaakt te worden. De specialist kan dan het probleem constateren en een behandelplan opstellen of doorverwijzen voor medicatie of additionele medische behandeling. Als client niet direct langskomt voor een onderzoek vervalt elke aansprakelijkheid van Plesman Optiek & Contactlenzen t.o.v. een eventueel oogprobleem of complicatie. Externe (medische) specialisten kunnen niet altijd bepalen wat de oorzaak is van de complicatie en hebben niet alle historie. Dit kan leiden tot foute beslissingen of behandelingen die buiten de verantwoordelijkheid van onze specialisten ligt. 

Artikel 20 – Complicaties na een droge ogen behandeling
Bij het behandelen van droge ogen kunnen wij voor verschillende procedures kiezen. IPL, probing of expressie. Hoewel er een zeer laag risico is bij deze behandeling dient u altijd alert te zijn op eventuele complicaties. Mocht u na de behandeling klachten krijgen die eventueel gerelateerd zouden kunnen zijn aan onze behandeling dient u dezelfde dag tijdens onze openingstijden langs te komen voor nader onderzoek. Ontstaat er een acute complicatie na sluitingstijd dient u naar uw huisartsenpost te gaan voor evalutatie. Onze optometriepraktijk neemt geen enkele verantwoording voor verwaarlozing van complicaties door de client zelf. Onze specialisten kunnen complicaties onderzoeken en de oorzaak achterhalen. Ook kan onze specialist doorverwijzen naar een oogarts of huisarts mocht dit noodzakelijk blijken.

Artikel 21 – Verlies van onderdelen van bril of lenzen
Verlies van brillenglazen valt niet onder garantie. Wij kunnen niet achterhalen waarom een glas eruit is gegaan. Het is namelijk ook mogelijk dat u het glas door stoten of erop staan breekt waardoor het in stukken versplinterd en eruit valt.
Verlies van contactlenzen valt nooit onder garantie en u dient de volledige aanschafprijs van een nieuwe lens te voldoen. Voor loyale klanten met een incasso-overeenkomst hebben we een speciale regeling waarbij de klant twee incassotermijnen afrekent aan de balie om een nieuwe lens te verkrijgen.

Artikel 22 – Gewenning
Indien de Consument aangeeft niet prettig te kijken met de geleverde brillenglazen worden de glazen met gewenningsgarantie onder het merknaam VARILUX, omgewisseld door een door de Consument te bepalen type brillenglazen waarvan de adviesprijs niet hoger ligt dan het voorgaande product en met dezelfde sterkte. Dit dient binnen twee maanden schriftelijk gemeld te worden. Hierna hoeft er door Plesman Optiek geen alternatief meer aangeboden te worden. Er kan nimmer aanspraak gemaakt worden op teruggave van het betaalde bedrag ivm het feit dat brillenglazen een product op maat zijn. Mocht Plesman Optiek bepalen dat er door een of andere zwaarwegende reden toch gedeeltelijke teruggave van het aankoopbedrag volgt is dit altijd minus het aankoopbedrag van het montuur of de aangeschafte contactlensvloeistoffen.

Artikel 23 -Sterktegarantie
Indien de Consument van mening is dat de sterkte niet correct is dient deze eerst een tweede meting te laten verrichten door een gediplomeerde refractiedeskundige bij Plesman Optiek. Indien Plesman Optiek vervolgens geen afwijking constateert en de Consument nog steeds van mening is dat de refractie niet juist is, dient de Consument de sterkte te laten controleren door een wet B.I.G. geregistreerde optometrist of oogarts. Deze refractie dient ondertekend te zijn door de specialist zelf. Deze externe refractie dient binnen zestig dagen na aanschaf van de glazen overlegd te worden.  Vanwege verschillen in apparatuur en meetafstanden wordt een marge van 0.50 dioptrie verschil in sfeer en cylinder gehanteerd.

Artikel 24 – Centratie van brillenglazen
Een afwijking van 1 mm verticaal en horizontaal wordt als marge gehanteerd. Plesman Optiek is afhankelijk van een aantal factoren. Dit betreft de optische nauwkeurigheid van de glasproducent, instelling van de centratieapparatuur en die van de slijpmachine. Plesman Optiek heeft in de beste apparatuur geïnvesteerd en is van mening dat dit het meest optimale resultaat biedt. Opgaven van andere partijen met centratiegegevens worden daarom niet als leidend beschouwd. Als extra middel kunnen glazen ter beoordeling naar de fabrikant gestuurd worden. 


Wij kunnen voor u rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Plesman Optiek, Contactlenzen en Optometrie heeft met de zorgverzekeringen een overeenkomst hiervoor. Als extra voordeel geven wij u 10% korting naast uw vergoeding.

 

 

 

U kunt ook kiezen voor onze tweede bril actie. Een extra paar Essilor merkglazen voor een scherp aanbod.

 

Essilor heeft sinds kort een medische blue blocker op haar glazen beschikbaar. Dit filter beschermt uw ogen tegen veroudering door schadelijk blauw licht dat overal aanwezig is om ons heen. U kunt bij ons tevens een OCT laserscan laten maken om de kwaliteit van uw netvlies samen te bekijken.

Bel 0346-556555 voor een afspraak.


Blepharitis is een van de meest voorkomende oog (ooglid) aandoeningen in de wereld. Bijna iedereen lijdt eronder tijdens een fase in zijn leven. Het is de oorzaak van herhaalde strontjes en chalazia. Patiënten met blepharitis klagen meestal over jeukerige-, rode- en gezwollen oogleden die branderig aanvoelen met een gevoel van iets in de ogen te hebben als ze knipperen (“een zandgevoel in de ogen hebben”). In ernstige (chronische) gevallen verliezen lijders zelfs hun wimpers door deze aandoening. Het is geassocieerd met een zeer veel
voorkomende huidconditie genaamd “Acne Rosacea“, waarbij mensen lijden aan roodheid van de huid op hun wangen, neus, kin, voorhoofd en oogleden, die zich uit als “spinachtige” bloedvaten met af en toe huidpukkeltjes die vergelijkbaar zijn met acne.

Wat erg belangrijk is mbt blepharitis is dat het wordt geassocieerd met een sterk verhoogd risico in het ontwikkelen van een vernietigende ooginfectie (endophthalmitis) na een oogoperatie (cataractoperatie, glaucoomoperatie, netvliesoperatie, laserbehandeling en zelfs routine injecties om macula degenetatie te behandelen. Het is zelfs zo dat het belangrijkste advies om endophthalmitis te vermijden bij patiënten die een oogoperatie ondergaan wereldwij is om “blepharitis te detecteren en te behandelen VOOR de operatie.” De onderstaande links bieden naslag en gedetailleerde literatuur over de risico’s van infecties mbt blepharitis.

http://www.eyeworld.org/supplements/08_09.pdf
http://medind.nic.in/jab/t04/i2/jabt04i2p130g.pdf
http://www.osnsupersite.com/view.aspx?rid=63675
http://www.improveyourvision.com/understanding-vision/problems-diseases/blepharitis.html
http://www.retinalphysician.com/article.aspx?article=103455

Er zijn voornamelijk twee verschillende types blepharitis: anterieure blepharitis (staphylococcus vs seborrheic) en posterieure blepharitis (meibomklier dysfunctie). Het is zeker mogelijk (en veel voorkomend) om beide soorten blepharitis tegelijkertijd te hebben. Het eerste type wordt veroorzaakt door een bacteriële (staphylococcus) groei in de ooglidranden waarbij de bacteriën ook echt gezien kunnen worden in de wimpers van mensen als kleine witte vlokken (genaamd colaretten).

Het tweede type wordt “seborrheic blepharitis” genoemd en is in feite een dermatologische conditie die de oogleden aantast. Deze vettige vlokken (seborrheic) kunnen makkelijke gezien worden op de wimpers van mensen, zelfs met het blote oog.

Het derde type blepharitis wordt veroorzaakt door contactlenzen, hormoonveranderingen in het lichaam of verminderde ooglidhygiëne  waarbij oude hard geworden olie vast en gestuwd zit binnen in de meibomkliertjes (meibom dysfunctie). De oogleden zien er dan rood en ontstoken uit. Dit type blepharitis wordt geassocieerd met acne rosacea, een veel voorkomende huidaandoening. Er zijn veel hoofdstukken en honderden artikelen geschreven specifiek over blepharitis en de behandeling ervan. De behandeling hiervan moet worden gedaan door een droge ogen specialist die ervaren is in IRPL, meibomexpressie en probing. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0346-556555 bij Plesman Optometrie en Droge Ogen Praktijk.

 

 


Maarssen – Contactlenspraktijk Maarssen heeft methode ontwikkeld om afsterven van de traankliertjes door contactlensdragen zichtbaar te maken

Afsterven meibomkliertjes door contactlensrand

Na veel studie en praktijkonderzoek in haar eigen contactlenspraktijk heeft Plesman Optiek, Contactlenzen en Optometrie een methode ontwikkeld om dmv een infraroodmicroscoop kliertjes onder het ooglid zichtbaar te maken. Hierdoor kan beoordeeld worden of er sprake is van “contactlens induced meibum atrophy”.  Door lang dragen van (verkeerde) contactlenzen kan de rand van een contactlens een afsterven van meibom traankliertjes veroorzaken. Dit resulteert in een blijvend droog oog en intolerantie voor contactlenzen. In het ergste geval kan dit op den duur resulteren in oppervlakkige beschadigingen van het hoornvlies en terugkerende infecties. Als eerste in Nederland heeft de praktijk een speciale combinatie van behandelingen ontwikkeld die het proces kunnen omkeren. Ten eerste wordt er gekeken of het type contactlens en vooral zijn rand wel optimaal is. Indien nodig wordt de lens direct vervangen. Bij een gedeeltelijke atrofie van de kliertjes kan met intensieve gepulseerde lichtflitsen het zenuwweefsel rond de kliertjes opnieuw geactiveerd worden. Bij een verlittekening van de kliermondjes kunnen deze door een kleine ingreep weer opengemaakt worden.

Op tijd beoordelen kan een hoop problemen in de toekomst voorkomen. Wilt u meer informatie specifiek over drogen ogen kijk dan ook op www.drogeogenbehandeling.nl Een afspraak voor contactlenscontrole of droge ogen problematiek kunt u inplannen via nummer 0346-556555 of aan de balie op de Dr. Plesmanlaan nummer 156 -160 in Maarssen.

Links goede meibomkliertjes. Recht atrofie van de meibomkliertjes door contactlensrand.


Om goed te kunnen beoordelen of er bijzonderheden zijn met de meibomlaag hebben wij de KOWA DR-1α aangeschaft.

Dit is een “Dry Eye Monitor”. Dit houd in dat het filmpjes kan maken van de 0.1 µm dikke lipide laag. Met deze flimpjes kunnen we duidelijk:

  • De lipide beoordelen.
    • Stabiliteit
    • Kwaliteit
    • Dikte
  • Verschillende op te merken. Aangezien de filmpjes worden opgeslagen kunnen we duidelijk en overzichtelijke vergelijkingen maken.
  • We kunnen beoordelen hoe lang de traan op zijn plek blijft zitten.
Effect van de E-eye Intense Regulated Pulsed Light behandeling:

Video 1

Op video 1 is te zien wat het effect is van de volledige IRPL behandeling. Op dag 0 is er duidelijk een te dikke traanfilm te zien. Dit is te zien aan de kleuren van de lipide laag. Dag 14 is er nog weinig verschil waarneembaar, wat overeenkomt met het verwachtingspatroon van de behandeling. Op dag 45 zien we de eerste verbeteringen. De controle afspraak van dag 80 is er duidelijk een dunnere lipide laag en stabielere traanfilm zichtbaar.

Er zijn verschillende soorten lipide lagen mogelijk. Deze kan te dik zijn of juist te dun. Dit is zichtbaar op video 2.


Video 2

Er is ook te beoordelen hoelang de traan op het oog blijft zitten. Als deze openbreekt zien we een soort van schaduwen ontstaan. Dit is duidelijker te zien in afbeelding 1. Binnen het rode vierkant is dit waarneembaar. Dit zorgt voor de klassieke droge ogen klachten, denk aan brandende ogen, korrelig gevoel, tranende ogen etc.

In het rode vierkant is het openbreken van de traan zichtbaar

Afbeelding 1. In het rode vierkant is het openbreken van de traan zichtbaar


Er is een nieuwe bewezen behandeling voor mensen die lijden aan chronische droge ogen met als oorzaak een dysfunctie van de meibomkliertjes.

E-eye

Werking

Dit nieuwe medische apparaat, de E-Eye, is ontwikkeld in Frankrijk en zet een grote technologische stap voorwaarts op het gebied van droge ogen therapie. De E-Eye stimuleert de kliertjes van meibom, dit zorgt ervoor dat de kliertjes opnieuw geactiveerd worden naar hun oorspronkelijke werking.
Dit doet het apparaat door middel van intense lichtpulsen. De lichtpuls bestaat uit licht met een golflengte in het zichtbare spectrum tot in het infrarood spectrum. Tijdens een puls wordt doelgericht weefsel verwarmd tot boven de 80 ºC.
Tijdens de verhitting worden gepigmenteerde laesies vernietigd en krijgt het gezonde weefsel meer ruimte om zijn originele werking te verrichten.

Behandeling

Er zijn drie behandelingen nodig voor optimaal resultaat. Dag 0, dat is de dag waarop we de eerste keer gaan behandelen. Na ongeveer 14 dagen en 1 maand daarna (dag 45 vanaf dag 0 bekeken). Tijdens de behandeling krijg u een speciale bril op. Deze bril beschermt het oog tegen de felle lichtpulsen. Hierna wordt er een gel op het ooglid aangebracht. Dit geleidt het licht de huid in. Daarna krijgt u per ooglid vijf lichtpulsen. Omdat het oog en ooglid amper wordt aangeraakt is de behandeling pijnloos.

Resultaten

Bij de resultaten van onderzoeken komt naar voren dat 82% van de behandelde personen, welke bekend waren met meibomklierdysfunctie, significante verbetering merkten na de voltooide en complete behandeling met de E-Eye.

NiBUT (= de tijd dat traan op het oog blijft liggen) resultaten uit onderzoek: Craig, J. P., Chen, Y. H., & Turnbull, P. R. (2015). Prospective Trial of Intense Pulsed Light for the Treatment of Meibomian Gland DysfunctionProspective Trial of IPL for Treatment of MGD. Investigative ophthalmology & visual science, 56(3), 1965-1970.

NiBUT (= de tijd dat traan op het oog blijft liggen) resultaten uit onderzoek: Craig, J. P., Chen, Y. H., & Turnbull, P. R. (2015). Prospective Trial of Intense Pulsed Light for the Treatment of Meibomian Gland DysfunctionProspective Trial of IPL for Treatment of MGD. Investigative ophthalmology & visual science, 56(3), 1965-1970.

Kosten

Een behandeling kost 100 euro. De kosten voor de intake zijn 75 euro, dit is nodig om de ogen te beoordeling of ze geschikt zijn voor de IRPL behandeling of dat een alternatieve behandeling beter is.

Als u interesse of vragen heeft kunt u ons contacteren op 0346 556 555, via de mail drogeogenbehandeling@gmail.com of u kunt onze speciale droge ogen behandelingen site bezoeken: www.drogeogenbehandeling.nl